دوشنبه 27 شهريور 1396 عضویت خانوادگی در کتابخانه های عمومی
فرمانداری اصفهان به منسبت 25 ذی الحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان طرح عضویت خانوادگی به صورت نیم بها را برای دانشجویان راه اندازی کرده
لیست کتابخانه ها به پیوست می باشد
فايلها
کتابخانه.docx 22.073 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر