همایش ملی حاکمیت قانون و حکومت شهروندی
زمان: دوشنبه 27 شهريور 1396
مكان: دانشگاه پیام نور مرکز تهران
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور با همکاری مؤسسه مطالعات حقوقی لویی فاورر دانشگاه اکس مارسی فرانسه
جهت دریافت اطلاعات بیستر به آدرس های ذیل مراجعه نمایید
http://t.me/tipnuuni
http:// teh-jounossb.pnu.ac.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر