راهنمای تصویری ثبت نام غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود دانشجویان محترم جهت ثبت نام غیر حضوری طبق مراحل راهنمای پیوست اقدام فرمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر