راهنمای ثبت نام غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود دانشجویان محترم می توانند جهت اطلاع از مراحل ثبت نام غیرحضوری به راعنمای پیوست مراجعه نمایند.
فايلها
ShowFile.pdf 1.59 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر