محل برگزاري آزمون هاي پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 98-97 کليه آزمونهاي پايان ترم نيمسال اول 98-97 در دانشگاه پيام نور واقع در خيابان مشتاق سوم جنب ساختمان امتقال خورن برگزار مي گردد وآزمونهاي الکترونيکي در محل دانشگاه برگزار مي گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر