کروکي
محل برگزاری آزمونهای پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی98-1397 آزمونهای پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی98-97 در محل ورزشگاه آزادی به آدرس:"خوراسگان-فلکه ارغوانیه-جنب باشگاه سوارکاری" برگزار میگردد. ضمنا آزمونهای الکترونیکی در محل دانشگاه به آدرس:"خیابان مشتاق سوم-بعد از بیمارستان چمران - کوچه گل نرگس-دانشگاه پیام نور واحد خوراسگان" برگزار میگردد.(جهت مشاهده کروکی بر روی عکس کلیک کنید)
 
امتیاز دهی