پنجشنبه 11 خرداد 1402  
رشته ها
1400/9/8 دوشنبه رشته های تحصیلی
کارشناسی ارشد:
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
……………………………………………………
کارشناسی:                                                                               
حسابداری                                                                           
علوم اقتصادی
مدیریت جهانگردی
گردشگری
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی
مترجمی زبان انگلیسی
الهیات (علوم قران و حدیث)
الهیات (فقه و مبانی حقوق )
علوم تربیتی ( مدیریت برنامه ریزی آموزشی)
علوم تربیتی( پیش دبستانی و دبستان)
علوم تربیتی
روانشناسی
حقوق
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر( نرم افزار)
مهندسی کامپیوتر ( فناوری اطلاعات)
 
ساختار
1400/9/8 دوشنبه
فايلها
ساختار.pdf 220.807 KB
نیمسال تابستان 99-98
1399/5/8 چهارشنبه برنامه کلاسی نیمسال تابستان
فايلها
برنامه علوم پايه خوراسگان.xlsx 19.747 KB
برنامه امتحانات
1399/3/20 سه‌شنبه ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم 99-98
فايلها
Copy of نحوه برگزاري امتحانات پايان ترم.xlsx 75.671 KB
دانشجویان
رویدادها
بيشتر
برگزیده ها
بيشتر
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
اخبار
بيشتر
آموزش الکترونیک
بيشتر
امتحانات
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
نیمسال تابستان
بيشتر
دانش آموختگی
بيشتر
فرهنگی
بيشتر
برنامه ریزی
بيشتر